DA汉化版的“早中晚梵弁本”,怪我看到的太晚~想入手的时候代购那姑娘跟我说你做好心理准备吧~可能只有2,3,4,5,6甚至更多手~新本连想都不要想了。我觉得好像突然理解了悲剧的真正意义T T

继续阅读

 近况…?

写文了…

争取不坑…

 俺…
脾气暴躁=V=
必殺:諸葛亮定計害孔明
 類別
 最新留言
 日厲
10 | 2009/11 | 12
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
 路人君留言板
 月份存档
 FC2計數器
 頁碼

 个鍾
泰姆就像马尼一样流走…
马尼可循环而泰姆不可…
 我搜
 鏈接
只見我手起刀落
 隔壁